Kategorie
News

Czy jest szansa na 32% niedowartościowanie Asseco Poland SA (GPW: ACP)?

W tym artykule zamierzamy oszacować wartość wewnętrzną Asseco Poland S.A. (GPW: ACP) poprzez oszacowanie przyszłych przepływów pieniężnych spółki i zdyskontowanie ich do wartości bieżącej. Narzędziem, które wykorzystamy, jest model zdyskontowanych przepływów pieniężnych (DCF). Może się to wydawać skomplikowane, ale w rzeczywistości jest całkiem proste!

Zwracamy uwagę, że istnieje wiele sposobów wyceny firmy i, podobnie jak DCF, każda technika ma zalety i wady w pewnych scenariuszach. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o zdyskontowanych przepływach pieniężnych, uzasadnienie tego obliczenia można szczegółowo przeczytać w modelu analitycznym Simply Wall St.

Zobacz naszą najnowszą analizę dla Asseco Poland

Kalkulacja

Używamy dwuetapowego modelu wzrostu, co oznacza po prostu, że bierzemy pod uwagę dwa etapy rozwoju firmy. W początkowym okresie firma może wykazywać wyższą stopę wzrostu i zwykle zakłada się, że w drugim etapie tempo wzrostu będzie stabilne. Na początek musimy oszacować przepływy pieniężne na następne dziesięć lat. Tam, gdzie to możliwe, korzystamy z szacunków analityków, ale gdy są one niedostępne, ekstrapolujemy poprzednie wolne przepływy pieniężne (FCF) z ostatniego oszacowania lub zgłoszonej wartości. Zakładamy, że firmy o kurczących się wolnych przepływach pieniężnych spowolnią tempo spadku, a firmy z rosnącymi wolnymi przepływami pieniężnymi będą w tym okresie spowolnić tempo wzrostu. Robimy to, aby odzwierciedlić, że wzrost ma tendencję do spowolnienia bardziej we wczesnych latach niż w późniejszych.

Generalnie zakładamy, że dzisiejszy dolar jest cenniejszy niż dolar w przyszłości, więc dyskontujemy wartość tych przyszłych przepływów pieniężnych do ich szacunkowej wartości w dzisiejszych dolarach:

Szacunek 10-letnich wolnych przepływów pieniężnych (FCF)

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 Levered FCF (PLN, mln) 764,4 mln zł 828,0 mln zł 870,0 mln zł 899,1 mln zł 926,0 mln zł 953,5 mln zł 981,7 mln zł 1,01 mld zł 1,04 mld zł 1,07 mld zł Źródło szacunku tempa wzrostu Analityk x3 Analityk x2 Analityk x2 Analityk x2 Szac. @ 2,99% Szac. @ 2,97% Szac. @ 2,96% Szac. @ 2,95% Szac. @ 2,95% Szac. @ 2,94% Wartość bieżąca (PLN, miliony) zdyskontowana @ 12% 680 zł 656 zł 613 zł 564 zł 517 zł 474 zł 434 zł 398 zł 365 zł 334 zł

(„Szac.” = Tempo wzrostu FCF oszacowane przez Simply Wall St)Wartość bieżąca 10-letnich przepływów pieniężnych (PVCF) = 5,0 mld zł

Musimy teraz obliczyć wartość końcową, która uwzględnia wszystkie przyszłe przepływy pieniężne po tym dziesięcioletnim okresie. Z wielu powodów stosuje się bardzo konserwatywne tempo wzrostu, które nie może przekraczać tempa wzrostu PKB danego kraju. W tym przypadku użyliśmy 5-letniej średniej rentowności 10-letnich obligacji skarbowych (2,9%) do oszacowania przyszłego wzrostu. W taki sam sposób, jak w przypadku 10-letniego okresu „wzrostu”, dyskontujemy przyszłe przepływy pieniężne do dzisiejszej wartości, stosując koszt kapitału własnego na poziomie 12%.

Wartość końcowa (TV)= FCF2030 × (1 + g) ÷ (r – g) = 1,1b zł × (1 + 2,9%) ÷ (12% – 2,9%) = 12 mld zł

Wartość bieżąca wartości końcowej (PVTV)= TV / (1 + r) 10 = 12 mld zł ÷ (1 + 12%) 10 = 3,7 mld zł

Łączna wartość to suma przepływów pieniężnych na następne dziesięć lat powiększona o zdyskontowaną wartość końcową, co daje Łączną Wartość Kapitału, która w tym przypadku wynosi 8,7 mld zł. Aby uzyskać wartość wewnętrzną na akcję, dzielimy ją przez całkowitą liczbę akcji w obrocie. W porównaniu z obecną ceną akcji wynoszącą 71,6 zł, spółka wydaje się dość niedowartościowana z 32% dyskontem w stosunku do obecnego kursu akcji. Założenia w jakichkolwiek obliczeniach mają duży wpływ na wycenę, dlatego lepiej traktować to jako przybliżony szacunek, a nie dokładny co do ostatniego centa.

GPW: Zdyskontowane przepływy pieniężne AKP 6 września 2020 r

Założenia

Zwracamy uwagę, że najważniejszymi danymi wejściowymi do zdyskontowanych przepływów pieniężnych są stopa dyskontowa i oczywiście rzeczywiste przepływy pieniężne. Nie musisz zgadzać się z tymi danymi wejściowymi, zalecam samodzielne wykonanie obliczeń i zabawę z nimi. DCF nie bierze również pod uwagę możliwej cykliczności branży ani przyszłych wymogów kapitałowych przedsiębiorstwa, więc nie daje pełnego obrazu potencjalnych wyników przedsiębiorstwa. Biorąc pod uwagę, że patrzymy na Asseco Poland jako potencjalnych akcjonariuszy, jako stopę dyskontową stosuje się koszt kapitału, a nie koszt kapitału (lub średni ważony koszt kapitału, WACC), który uwzględnia zadłużenie. W tych obliczeniach zastosowaliśmy 12%, co jest oparte na dźwigni beta wynoszącej 1,246. Beta jest miarą zmienności akcji w porównaniu z całym rynkiem. Naszą wartość beta uzyskujemy ze średniej w branży wartości beta porównywalnych firm na całym świecie, z narzuconym limitem między 0,8 a 2,0, co jest rozsądnym zakresem dla stabilnej firmy.

Iść dalej:

Wycena to tylko jedna strona medalu, jeśli chodzi o budowanie swojej tezy inwestycyjnej, i nie powinna to być jedyna miara, na którą zwracasz uwagę podczas badania firmy. Model DCF nie jest idealnym narzędziem do wyceny zapasów. Zamiast tego najlepszym zastosowaniem modelu DCF jest przetestowanie pewnych założeń i teorii, aby sprawdzić, czy nie doprowadziłyby one do niedowartościowania lub przewartościowania przedsiębiorstwa. Jeśli firma rozwija się w innym tempie lub jeśli jej koszt kapitału własnego lub stopa wolna od ryzyka gwałtownie się zmienia, wyniki mogą wyglądać zupełnie inaczej. Czy możemy dowiedzieć się, dlaczego firma handluje z dyskontem w stosunku do wartości wewnętrznej? Dla Asseco Poland zebraliśmy trzy istotne elementy, które należy dokładniej przeanalizować:

  1. Kondycja finansowa: Czy ACP ma zdrowy bilans? Spójrz na naszą bezpłatną analizę bilansu z sześcioma prostymi kontrolami kluczowych czynników, takich jak dźwignia finansowa i ryzyko.
  2. Przyszłe zarobki: Jak wypada tempo wzrostu firmy ACP na tle innych firm i szerszego rynku? Dowiedz się więcej o konsensusie analityków na nadchodzące lata, korzystając z naszego bezpłatnego wykresu oczekiwanego wzrostu analityków.
  3. Inne wysokiej jakości alternatywy: Lubisz dobre, wszechstronne urządzenie? Zapoznaj się z naszą interaktywną listą wysokiej jakości akcji, aby dowiedzieć się, czego jeszcze może Ci brakować!

PS. Aplikacja Simply Wall St przeprowadza codziennie zdyskontowaną wycenę przepływów pieniężnych dla każdej akcji na GPW. Jeśli chcesz znaleźć obliczenia dla innych akcji, wyszukaj tutaj.

Jeśli chcesz handlować Asseco Poland, otwórz konto na najtańszej * platformie, której zaufali profesjonaliści Interactive Brokers. Ich klienci z ponad 200 krajów i terytoriów handlują akcjami, opcjami, kontraktami futures, forex, obligacjami i funduszami na całym świecie z jednego zintegrowanego konta.

Ten artykuł autorstwa Simply Wall St ma charakter ogólny. Nie stanowi rekomendacji kupna lub sprzedaży jakichkolwiek akcji i nie uwzględnia Twoich celów ani Twojej sytuacji finansowej. Naszym celem jest dostarczenie długoterminowej, ukierunkowanej analizy opartej na podstawowych danych. Zwróć uwagę, że nasza analiza może nie uwzględniać najnowszych ogłoszeń firmy, które mają wpływ na ceny, ani materiałów jakościowych. Simply Wall St nie ma pozycji w żadnej z wymienionych akcji. * Interaktywni brokerzy oceniani przez najtańszego brokera przez StockBrokers.com Coroczny przegląd online 2020

Masz opinię na temat tego artykułu? Martwisz się o treść? Skontaktuj się z nami bezpośrednio. Ewentualnie wyślij e-mail na adres [email protected]

Najłatwiejszy sposób na odkrywanie nowych pomysłów inwestycyjnych

Zaoszczędź godziny poszukiwań, odkrywając swoją kolejną inwestycję dzięki Simply Wall St. Szukasz firm potencjalnie niedoszacowanych na podstawie ich przyszłych przepływów pieniężnych? A może szukasz stabilnych płatników dywidend lub akcji o dużym potencjale wzrostu. Dostosuj wyszukiwanie, aby łatwo znaleźć nowe możliwości inwestycyjne, które odpowiadają Twoim celom inwestycyjnym. A co w tym najlepsze? Jest wolne. Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej.