Kategorie
News

Dzięki finansowaniu z EBOR Polska buduje pierwszy zakład recyklingu akumulatorów samochodowych

FINANSE – Dzięki pożyczce w wysokości do 25 mln euro z Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju (EBOiR) Polska stanie się pierwszą w Unii Europejskiej (UE) placówką do recyklingu zarówno akumulatorów samochodowych, jak i inne odpady zawierające metale w odpowiedzi na szybki rozwój pojazdów elektrycznych.

Finansowanie EBOR dla Elemental Holding SA będzie częścią szerszego pakietu pozyskanego na sfinansowanie budowy pionierskiego obiektu, który będzie jednym z pierwszych na świecie przetwarzających zużyte baterie litowo-jonowe do pojazdów elektrycznych i innych odpadów zawierających metale, są krytyczne dla e-mobilności.

Elemental Holding S.A. to polska firma zajmująca się zbiórką i recyklingiem metali z grupy platynowców oraz elektrośmieci, obecna na całym świecie. Firma prowadzi działalność w Polsce, innych krajach Europy, na Bliskim Wschodzie oraz w Stanach Zjednoczonych.

Frederic Lucenet, dyrektor EBOiR ds. Produkcji i usług, powiedział: „To doskonały przykład tego, jak nowe technologie i postęp w zakresie zielonej gospodarki współdziałają ze sobą. EBOR aktywnie wspiera ambitny plan Polski, aby stać się gospodarką niskoemisyjną i sfinansował już kilka dużych projektów e-mobilności z inwestorami krajowymi i zagranicznymi ”.

Michał Zygmunt, wiceprezes Elemental Holding S.A., dodał: „Projekt odzwierciedla strategię Elemental Holding skupiającą się na odzysku i rafinacji surowców krytycznych, z zastosowaniem technologii niskoemisyjnej i innowacji”.

Obiekt zakłada wdrożenie najnowocześniejszej innowacyjnej technologii uzupełnionej i współfinansowanej przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) przy wsparciu Komisji Europejskiej – zauważa EBOR.

Zakład będzie wytwarzał metale wtórne i inne materiały, które można ponownie wykorzystać jako surowce do nowych baterii lub innych zastosowań, zapewniając podstawową usługę w łańcuchu wartości baterii litowo-jonowych. Akumulatory te są podstawowym elementem pojazdów elektrycznych, których sprzedaż zgodnie z prognozami przewyższy sprzedaż samochodów z silnikami benzynowymi i wysokoprężnymi wraz z postępem przechodzenia na gospodarkę niskoemisyjną.

Projekt ograniczy emisje gazów cieplarnianych i wesprze gospodarkę o obiegu zamkniętym w sektorze e-mobilności. Produkcja i wykorzystanie recyklingowanych baterii i metali może prowadzić do oszczędności węgla nawet o 98 procent w porównaniu z ich pierwotnymi odpowiednikami, a także do bardziej efektywnego wykorzystania ograniczonych zasobów naturalnych.

Projekt korzystał ze wsparcia technicznego w ramach współpracy udzielonego przez Fundusz Współpracy Technicznej Taiwan Business-EBRD i Hiszpanię, według EBOR.

Do tej pory EBOiR zainwestował 10,8 mld euro w 456 projektów w Polsce. Bank jest wiodącym inwestorem w sektorze odnawialnych źródeł energii, a wcześniej współfinansował również dwie inwestycje w baterie do pojazdów elektrycznych w kraju.