Kategorie
News

Egipt, Polska dyskutują o stosunkach dwustronnych, kwestiach regionalnych

Wiceminister spraw zagranicznych Egiptu ds. europejskich Badr Abdel-Aty odbył dwustronną sesję konsultacyjną z polską delegacją pod przewodnictwem Pawła Jabłońskiego, wiceministra spraw zagranicznych ds. współpracy gospodarczej i rozwojowej, Afryki i Bliskiego Wschodu.

Spotkanie odbyło się w obecności przedstawicieli kilku ministerstw Egiptu i odpowiednich organów państwowych.

Sesja konsultacyjna obejmowała omówienie dwustronnych stosunków politycznych i gospodarczych między obydwoma krajami oraz różnych aspektów współpracy technicznej i sektorowej.

Obejmował również współpracę kulturalną i turystyczną między dwoma krajami oraz sposoby wzmocnienia tej współpracy w celu realizacji aspiracji obu stron.

Abdel-Aty potwierdził dążenie Egiptu do wzmocnienia relacji z Polską, jako krajem o podobnych ideach i priorytetach. Odbędzie się to z pragmatycznej perspektywy opartej na rozważaniach będących przedmiotem wspólnego zainteresowania obu krajów.

Dokonano również przeglądu możliwości gospodarczych i inwestycyjnych oferowanych przez Egipt, zwłaszcza w obszarze Kanału Sueskiego, Nowej Stolicy Administracyjnej (NAC) oraz projektów infrastrukturalnych.

Omówili również kwestie regionalne i międzynarodowe będące przedmiotem wspólnego zainteresowania, w tym wydarzenia na terytoriach palestyńskich.

Strona polska doceniła rolę Egiptu podczas niedawnego kryzysu zawieszenia broni i starania o odbudowę Strefy Gazy, a także sytuację w Libii i Syrii.

Rozmowy dotyczyły także relacji Egiptu z Grupą Wyszehradzką oraz najnowszych wydarzeń w procesie negocjacji w sprawie Wielkiej Tamy Etiopskiego Odrodzenia (GERD).

Omówili również możliwości współpracy Egiptu i Polski w zakresie rozwoju w Afryce, opierając się na wieloletnim i rozbudowanym doświadczeniu Egiptu w tej dziedzinie.

Na zakończenie spotkań obie strony podpisały porozumienie między Egiptem a Polską o wzajemnym zwolnieniu z wiz wjazdowych dla posiadaczy paszportów dyplomatycznych.