Kategorie
News

Komisja Europejska pozywa Polskę do ETS za podważenie niezawisłości sędziów

Komisja Europejska ogłosiła w środę, że kieruje sprawę Rzeczypospolitej Polskiej do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości (ETS) w związku z przyjęciem przepisów rzekomo podważających niezawisłość sędziów. Komisja zwróciła się ponadto do ETS o zarządzenie środków tymczasowych zmierzających do zawieszenia niektórych przepisów prawa do czasu wydania prawomocnego wyroku.

Posunięcie to wynika z przyjęcia przez polski rząd ustawy o sądownictwie z 20 grudnia 2019 r., Którą uznaje się za sprzeczną z prawem UE. Mówiąc dokładniej, Komisja Europejska uważa, że ​​prawo podważa niezawisłość polskich sędziów i jest niezgodne z nadrzędnym prawem UE, ponieważ uniemożliwia polskim sądom, pod groźbą postępowania dyscyplinarnego, bezpośrednie stosowanie niektórych przepisów prawa UE chroniących również niezależność sądów od dalszego kierowania takich spraw do ETS w trybie prejudycjalnym.

W komunikacie komisarz UE ds. Sprawiedliwości Didier Reynders powiedział:

Ponieważ nie udało się wyjaśnić naszych wątpliwości co do prawa dotyczącego sądownictwa z polskimi władzami, Komisja postanowiła skierować sprawę do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości w tej sprawie. Mówiąc szerzej, Komisja nadal monitoruje stan praworządności we wszystkich państwach członkowskich, w tym w Polsce.

Robimy to za pośrednictwem mechanizmu praworządności, którego centralnym punktem jest coroczne sprawozdanie Komisji na temat praworządności. Jest to sposób, w jaki państwa członkowskie mogą współpracować ze sobą i z Komisją, aby stworzyć kulturę praworządności, zapobiegać powstawaniu lub pogłębianiu się problemów w zakresie praworządności oraz rozwiązywać istniejące.

Skierowanie Komisji Europejskiej to tylko jeden z kilku środków, które podjęto przeciwko Polsce w związku z niezawisłością jej sądownictwa. Komisja wszczęła wcześniej kilka postępowań w sprawie poprzednich wersji polskich przepisów dotyczących jej sądownictwa, które w konsekwencji zostały uznane przez ETS za sprzeczne z prawem UE.