Kategorie
News

Mkango stworzy w Polsce Europejskie Centrum Ziem Rzadkich Wraz z Grupą Azoty Puławy, polską …

Wiadomości i badania, zanim usłyszysz o tym w CNBC i innych. Odbierz swój 1-tygodniowy bezpłatny okres próbny StreetInsider Premium tutaj.

LONDYN i VANCOUVER, Kolumbia Brytyjska, 07 czerwca 2021 (GLOBE NEWSWIRE) — Mkango Resources Ltd. (AIM/TSX-V: MKA) („Spółka” lub „Mkango”) z przyjemnością informuje, że Mkango i Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” SA („Grupa Azoty PUŁAWY”) (razem „Strony”) zobowiązały się do podjęcia wspólnych działań na rzecz budowy zakładu separacji metali ziem rzadkich („Zakład”) w Polsce.

Utworzono nową polską spółkę zależną Mkango, Mkango Polska, i powołano bardzo doświadczonego Dyrektora Krajowego na Polskę, dr Jarosława Pączka, wraz z ekspertami ds. separacji pierwiastków ziem rzadkich, Caresterem oraz silnym zespołem doradców technicznych i inżynierów. .

Grupa Azoty PUŁAWY wchodzi w skład Grupy Azoty, drugiego w Unii Europejskiej producenta nawozów azotowych i wieloskładnikowych oraz znaczącego producenta chemikaliów. Jej produkty eksportowane są do ponad 20 krajów na całym świecie, w tym do Europy, obu Ameryk i Azji.

Strony podpisały umowę na wyłączność dzierżawy terenu przylegającego do wielkopowierzchniowego kompleksu nawozowo-chemicznego Grupy Azoty PUŁAWY w Puławach w Polsce, który zapewnia doskonałą infrastrukturę, dostęp do odczynników i mediów na miejscu oraz atrakcyjne środowisko operacyjne, co skutkuje wysoce konkurencyjna pozycja kosztów operacyjnych dla Zakładu, oparta na dotychczasowych badaniach zakresowych.

Lokalizacja na terenie Polskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej zapewnia doskonały dostęp do rynków europejskich i międzynarodowych. Produkcja z Zakładu wzmocni europejskie bezpieczeństwo dostaw pierwiastków ziem rzadkich, wykorzystywanych w pojazdach elektrycznych, turbinach wiatrowych i innych zielonych technologiach i zastosowaniach strategicznych, a także będzie zgodna z europejskimi inicjatywami tworzenia solidniejszych, zróżnicowanych łańcuchów dostaw.

Oczekuje się, że rozwój Zakładu przyniesie znaczące korzyści grupie Mkango:

  • Produkty o wyższej wartości dodanej i zwiększonych marżach – ukierunkowanie na 2000 ton rocznie oddzielonych tlenków neodymu (Nd) / prazeodymu (Pr) oraz 50 ton rocznie tlenków dysprozu (Dy) i terbu (Tb) w węglanie wzbogaconym ciężkimi pierwiastkami ziem rzadkich
  • Większa integracja – rozwój roślin w pełni oparty na pozyskiwanym w sposób zrównoważony, oczyszczonym mieszanym węglanie ziem rzadkich z operacji Songwe Hill w Mkango, przy ocenie innych efektów synergii
  • Zwiększona elastyczność marketingowa z szerszym zakresem potencjalnych klientów – przyszłe możliwości produkcji i sprzedaży oddzielonych metali ciężkich ziem rzadkich
  • Katalizator wzrostu regionalnego i zielonej transformacji – potencjał dalszego rozwoju i powiązanych przedsiębiorstw, w tym odnawialnych źródeł energii, tworzący dodatkowe miejsca pracy w regionie

Trwa współpraca z instytucjami finansowymi w celu przyspieszenia rozwoju, a dodatkowe partnerstwa strategiczne, rozwój na dalszych etapach i możliwości marketingowe są oceniane.

Studia wykonalności dla Zakładu są prowadzone równolegle z projektem Mkango w zakresie metali ziem rzadkich Songwe Hill („Songwe”) w Malawi i innymi możliwościami, w tym zainteresowaniem Mkango firmą HyProMag Limited, która rozwija produkcję magnesów ziem rzadkich z krótkimi pętlami w Wielkiej Brytanii.

William Dawes, dyrektor naczelny Mkango stwierdził: „Rozwój tego zakładu podkreśli wyjątkową pozycję Mkango w sektorze metali ziem rzadkich. Nasza zintegrowana strategia „wydobywaj, uszlachetniaj, przetwarzaj”, obejmująca zrównoważone źródła światła (NdPr) i ciężkie (Dy/Tb) pierwiastki ziem rzadkich z Malawi oraz recykling magnesów ziem rzadkich (NdFeB) w Wielkiej Brytanii, dzięki naszemu zainteresowaniu HyProMag, jest teraz udoskonalona poprzez możliwość stworzenia w Polsce węzła separacji i downstreamu metali ziem rzadkich, współpracującego z jedną z największych w Europie firm chemiczno-nawozowych.

„Ziem rzadkich są istotnym składnikiem magnesów wymaganych w wielu technologiach potrzebnych do przejścia na zieloną energię. Dlatego ich bezpieczeństwo dostaw staje się coraz ważniejsze dla rządów na całym świecie, zwłaszcza w Europie i USA. Przeprowadziliśmy szeroko zakrojone badanie due diligence na miejscu i wierzymy, że rozwój Zakładu w Polsce zwiększy zrównoważone dostawy pierwiastków ziem rzadkich do Europy, a także przyniesie znaczące korzyści dla regionu, tworząc nowe miejsca pracy i potencjał, dodatkowe, dalsze inwestycje .

„Z niecierpliwością czekamy na współpracę z Grupą Azoty PUŁAWY i naszymi partnerami na całym świecie, aby tworzyć wartość dla wszystkich interesariuszy i przyczyniać się do rozwoju solidniejszego i bardziej zrównoważonego łańcucha dostaw pierwiastków ziem rzadkich.

Andrzej Skwarek, Członek Zarządu Grupy Azoty PUŁAWY stwierdził: „Z niecierpliwością czekamy na współpracę z Mkango przy tym ekscytującym projekcie, który uzupełnia sąsiadujące działania Grupy Azoty PUŁAWY, korzystając z synergii w zakresie odczynników, produktów ubocznych, mediów i infrastruktury. Jako lider branży w Polsce, Grupa Azoty PUŁAWY z zadowoleniem przyjmuje ten potencjalny nowy rozwój w regionie i będzie nadal wspierać Mkango w trakcie realizacji studiów wykonalności”.

Jarosław Pączek, Dyrektor Krajowy Mkango na Polskę stwierdził: „To bardzo ekscytujące wydarzenie dla Polski w czasie, gdy Europa koncentruje się na wzmacnianiu łańcuchów dostaw materiałów krytycznych i przechodzeniu na bardziej ekologiczną gospodarkę. Utworzenie nowego europejskiego centrum dla metali ziem rzadkich w sercu Europy Środkowej w Polsce uzupełnia rozwój baterii, pojazdów elektrycznych i energii odnawialnej w regionie, ze strategicznie zlokalizowanym miejscem Europejskie szlaki handlowe i transportowe oraz korzystanie z dostępu typu „plug and play” do odczynników i narzędzi. Nie mogę się doczekać współpracy z Mkango i Grupą Azoty PUŁAWY przy tym przełomowym projekcie dla Polski i Europy.”

Zakład Separacji Ziem Rzadkich w Puławach

Zakład ma początkowo produkować około 2000 ton rocznie tlenków neodymu, prazeodymu i/lub dydymu (NdPr), a także węglanu ciężkiego wzbogaconego w pierwiastki ziem rzadkich, zawierającego około 50 ton rocznie tlenków dysprozu i terbu. Oczekuje się również, że będzie produkować węglan lantanu i ceru. Firma Mkango analizuje możliwości wprowadzania do obrotu i przetwarzania węglanu wzbogaconego ciężkimi pierwiastkami ziem rzadkich i węglanu lantanu i ceru. Zakład będzie wykorzystywał najlepszą w swojej klasie, konwencjonalną i sprawdzoną technologię, będzie korzystał z doskonałej infrastruktury kolejowej i drogowej oraz bezpośrednich dostaw niezbędnych odczynników przetwórczych z Grupy Azoty PUŁAWY. Będzie miał również dostęp do lokalnej wykwalifikowanej siły roboczej, ekspertyz na miejscu w zakresie inżynierii i opracowywania projektów oraz instytutów naukowych badawczo-rozwojowych.

Na podstawie przeprowadzonych do tej pory badań zakresu, oczekuje się, że Zakład będzie charakteryzował się bardzo konkurencyjnymi kosztami operacyjnymi.

Studia Wykonalności i Zespół Techniczny

Do tej pory na terenie Zakładu przeprowadzono szeroko zakrojone badania nad zakresem i due diligence. Dalsze studia wykonalności zostaną zrealizowane przez Carester, SENET (spółka DRA Global Group) oraz lokalną firmę inżynieryjną Prozap, przy wsparciu Grupy Azoty PUŁAWY. Zespół Carester posiada bogate doświadczenie operacyjne i doradcze w zakresie separacji pierwiastków ziem rzadkich na skalę przemysłową, a także zapewni bieżące wsparcie techniczne podczas budowy i eksploatacji Zakładu. Mkango ściśle współpracuje również z ANSTO w celu optymalizacji specyfikacji pasz dla Zakładu.

Mkango będzie również wspierany przez swojego głównego doradcę technicznego, Mike’a Vaisey’a, byłego wiceprezesa ds. badań i technologii w Lynas Corporation. Pan Vaisey ma 25 lat międzynarodowego doświadczenia w przemyśle wydobywczym i chemicznym, na wyższych stanowiskach w zakresie rozwoju operacyjnego i technicznego, z historią udanej komercjalizacji technologii.

Oczekuje się, że rozwój zakładu będzie opierał się na zrównoważonych dostawach oczyszczonego mieszanego węglanu ziem rzadkich z projektu Songwe Hill firmy Mkango w Malawi. Mkango oceni również potencjał przetwarzania kanałów stron trzecich.

Studia wykonalności dla Zakładu będą prowadzone równolegle z badaniami dla projektu dotyczącego pierwiastków ziem rzadkich Songwe Hill.

Spółka będzie dążyć do maksymalizacji zawartości energii odnawialnej i zminimalizowania wpływu na emisję dwutlenku węgla z inwestycji zarówno w Malawi, jak iw Polsce, w ramach studiów wykonalności.

Korzyści środowiskowe i społeczne

Oprócz synergii z dotychczasowymi operacjami, Zakład ma przynieść znaczące korzyści Polsce i UE, w tym dodatkowe miejsca pracy i potencjał dalszych inwestycji o wartości dodanej. Oczekuje się również, że przyczyni się do rozwoju solidniejszego łańcucha dostaw pierwiastków ziem rzadkich w Europie i na innych rynkach, katalizując globalną zieloną transformację.

Zrównoważony rozwój jest integralną częścią wizji Mkango, a firma zamierza wdrożyć solidną politykę zrównoważonego rozwoju w Polsce, aby wspierać etos firmy polegający na aktywnym angażowaniu się w lokalne społeczności, a także wdrażaniu i wspieraniu inicjatyw społecznościowych.

Mkango Polska

Mkango utworzyło polską spółkę zależną, Mkango Polska, aby rozwijać fabrykę i badać inne możliwości biznesowe w Polsce. Spółka powołała dr Jarosława Pączka na stanowisko Dyrektora Krajowego na Polskę i wspieranie rozwoju Spółki w regionie. Dr Pączek został powołany do zarządu Mkango Polska.

Dr Pączek posiada tytuł doktora prawa i z wykształcenia jest finansistą przedsiębiorstw. W swojej karierze w private equity kierował zespołami w wielu głośnych projektach oraz pozyskiwał i zarządzał transakcjami w wielu różnych branżach i regionach. Przed rozpoczęciem kariery w sektorze private equity dr Pączek zdobywał doświadczenie jako zastępca dyrektora generalnego największego polskiego operatora telefonii komórkowej oraz jako prawnik pracujący dla firmy prawniczej Hogan and Hartson z Waszyngtonu. Wśród jego różnych afiliacji jest członkiem Chartered Institute of Securities and Investment oraz Fellow of Chartered Institute of Arbitrators.

Informacje naukowe i techniczne zawarte w tym wydaniu zostały zatwierdzone i zweryfikowane przez Nicholas Dempers Pr.Eng (RSA) Reg. Nr 20150196, FSAIMM firmy SENET (spółka z grupy DRA Global Group), która jest „osobą wykwalifikowaną” zgodnie z Krajowym Instrumentem 43-101 – Standardy Ujawniania Projektów Mineralnych.

ZAbout Mknaudać się

Strategia korporacyjna Mkango polega na opracowywaniu nowych zrównoważonych pierwotnych i wtórnych źródeł neodymu, prazeodymu, dysprozu i terbu w celu zaspokojenia rosnącego popytu ze strony pojazdów elektrycznych, turbin wiatrowych i innych czystych technologii. Ta zintegrowana strategia „wydobywaj, uszlachetniaj, przetwarzaj” wyróżnia Mkango na tle innych konkurentów, pozycjonując firmę w unikalny sposób w sektorze metali ziem rzadkich.

Mkango rozwija projekt dotyczący pierwiastków ziem rzadkich Songwe Hill w Malawi, którego właścicielem jest 51%, w ramach trwającego studium wykonalności finansowanego z 12 milionów funtów inwestycji strategicznego partnera Talaxis Limited. Malawi jest znane jako „Ciepłe Serce Afryki”, stabilna demokracja z istniejącą infrastrukturą drogową, kolejową i energetyczną oraz trwającą rozbudową nowej infrastruktury. Po ukończeniu Studium Wykonalności Talaxis ma możliwość nabycia dalszych 26% udziałów w Songwe poprzez zorganizowanie finansowania rozwoju projektu, w tym finansowanie jego części kapitałowej.

Równolegle, poprzez 75,5% udziałów w Maginito Limited (www.maginito.com), Mkango rozwija możliwości ekologicznej technologii w łańcuchu dostaw pierwiastków ziem rzadkich, w tym recykling magnesów neodymowych (NdFeB), a także innowacyjny stop metali ziem rzadkich, magnes i separację technologie. Maginito posiada 25% udziałów w brytyjskim przedsiębiorstwie zajmującym się recyklingiem magnesów ziem rzadkich (NdFeB), HyProMag Limited (www.hypromag.com).

Strategia Maginito opiera się na prawach do odbioru surowców pierwotnych i wtórnych pozyskiwanych w sposób zrównoważony odpowiednio przez Songwe i HyProMag i jest ukierunkowana na przyspieszenie wzrostu w sektorze pojazdów elektrycznych, energetyki wiatrowej i innych branżach napędzanych dekarbonizacją gospodarki.

Mkango ma również rozległe portfolio poszukiwawcze w Malawi, w tym niedawno ogłoszone odkrycie rutylu Mchinji, dla którego wyniki testów są w toku, oprócz projektu Thambani uran-tantal-niob-cyrkon i projektu niklowo-kobaltowego Chimimbe.

Więcej informacji na www.mkango.ca.

Ujawnienie rozporządzenia w sprawie nadużyć na rynku (MAR)

Niektóre informacje zawarte w niniejszym ogłoszeniu mogły zostać uznane za informacje poufne w rozumieniu art. 7 Rozporządzenia (UE) nr 596/2014 do czasu publikacji niniejszego ogłoszenia.

Uwaga ostrzegawcza dotycząca stwierdzeń dotyczących przyszłości

Niniejsza informacja prasowa zawiera stwierdzenia dotyczące przyszłości (w rozumieniu tego terminu zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi papierów wartościowych) w odniesieniu do Mkango, jej działalności, Zakładu i Songwe. Ogólnie rzecz biorąc, stwierdzenia dotyczące przyszłości można zidentyfikować za pomocą słów takich jak „plany”, „oczekuje” lub „ma się”, „zaplanowano”, „szacuje”, „zamierza”, „przewiduje”, „uważa” lub wariacje takich słów i wyrażeń lub stwierdzeń, że określone działania, zdarzenia lub wyniki „mogą”, „mogą”, „mogą”, „mogą”, „powinny”, „mogą” lub „będą” mają miejsce lub zostaną osiągnięte, lub ich negatywne konotacje. Ostrzega się czytelników, aby nie polegali nadmiernie na stwierdzeniach dotyczących przyszłości, ponieważ nie ma pewności, że plany, intencje lub oczekiwania, na których są oparte, zostaną zrealizowane. Ze swej natury stwierdzenia dotyczące przyszłości wiążą się z licznymi założeniami, znanymi i nieznanymi zagrożeniami i niepewnościami, zarówno ogólnymi, jak i szczegółowymi, które przyczyniają się do możliwości, że przewidywania, prognozy, prognozy i inne stwierdzenia dotyczące przyszłości nie wystąpią, co może spowodować rzeczywiste wyniki i wyniki w przyszłych okresach będą się istotnie różnić od wszelkich szacunków lub prognoz przyszłych wyników lub wyników wyrażonych lub sugerowanych w takich stwierdzeniach dotyczących przyszłości. Takie czynniki i ryzyko obejmują, bez ograniczania powyższego, działania rządowe związane z COVID-19, COVID-19 i innymi skutkami rynkowymi na globalny popyt i ceny na metale i powiązane produkty przetworzone, w odniesieniu do których Mkango bada, prowadzi badania i rozwija, czynniki związane rozwoju Elektrowni, w tym wynik studium wykonalności, przekroczenia kosztów, złożoność budowy i eksploatacji Elektrowni, zmiany w ekonomii i regulacjach rządowych, pozytywne wyniki studium wykonalności dla Songwe oraz opóźnienia w uzyskaniu finansowania lub zatwierdzeń rządowych dla , oraz wpływ przepisów środowiskowych i innych odnoszących się do Songwe i Zakładu. Oświadczenia dotyczące przyszłości zawarte w niniejszym komunikacie prasowym zostały sporządzone na dzień publikacji niniejszej informacji prasowej. O ile nie jest to wymagane przez prawo, Spółka zrzeka się jakichkolwiek zamiarów i nie zobowiązuje się do aktualizowania ani korygowania jakichkolwiek stwierdzeń dotyczących przyszłości, czy to w wyniku nowych informacji, przyszłych wydarzeń lub w inny sposób, z wyjątkiem przypadków wymaganych przez obowiązujące prawo. Ponadto Spółka nie zobowiązuje się do komentowania oczekiwań lub oświadczeń osób trzecich w odniesieniu do spraw omówionych powyżej.

W celu uzyskania dalszych informacji o Mkango prosimy o kontakt:

Ograniczone zasoby MkangoWilliam Dawes Chief Executive Officer [email protected] Kanada: +1 403 444 5979Alexander [email protected]  www.mkango.ca @MkangoResources  Jarosław PączekDyrektor Krajowy, [email protected]: +48664144130 BlytheweighFinanse Public RelationsTim BlytheUK: +44 207 138 3204 SP Angel Corporate Finance LLPNominowany Doradca i Wspólny Broker Jeff Keating, Caroline RoweUK: +44 20 3470 0470 Kapitał Zasobów AlternatywnychWspólny broker Alex Wood, Keith DowsingUK: +44 20 7186 9004/5 Doradcy kapitałowi BacchusDoradca strategiczny i finansowy Richard AllanUK: +44 20 3848 1642

TSX Venture Exchange nie zatwierdziła ani nie odrzuciła treści tego komunikatu prasowego. Ani TSX Venture Exchange, ani jej dostawca usług regulacyjnych (zgodnie z definicją tego terminu w polityce TSX Venture Exchange) nie ponoszą odpowiedzialności za adekwatność lub dokładność tej wersji.

Niniejsza informacja prasowa nie stanowi oferty sprzedaży ani zaproszenia do złożenia oferty kupna jakichkolwiek akcji lub innych papierów wartościowych Spółki w Stanach Zjednoczonych. Papiery wartościowe Spółki nie zostaną zarejestrowane zgodnie z amerykańską ustawą o papierach wartościowych z 1933 r. z późniejszymi zmianami („Amerykańska ustawa o papierach wartościowych”) i nie mogą być oferowane ani sprzedawane w Stanach Zjednoczonych na rzecz lub na rachunek lub na rzecz USA. osoby, z wyjątkiem niektórych transakcji zwolnionych z wymogów rejestracyjnych amerykańskiej ustawy o papierach wartościowych.

Źródło: Mkango Resources Ltd.