Kategorie
News

Odpowiedź koronawirusa: NATO i Polska wspierają Irak

W tym tygodniu (8 czerwca 2021 r.) Polska dostarczyła do Iraku sprzęt i materiały medyczne, w tym maski na twarz, rękawice ochronne i kombinezony w odpowiedzi na pandemię COVID-19. Euroatlantyckie Centrum Koordynacji Reagowania na Katastrofy NATO (EADRCC) i Polska koordynowały to wsparcie, które było możliwe dzięki dotacji Polski na składy NATO.

Dowództwo Operacyjne Sił Zbrojnych RP oraz Polski Kontyngent Wojskowy w Iraku sfinansowały przekazanie, przechowywanie i transport darowizny. Ambasada RP w Bagdadzie wsparła jego dystrybucję przekazując sprzęt ochronny dr. Adnanowi Jabbarowi Neama, zastępcy dyrektora Departamentu ds. Magazynowania i Dystrybucji Ministerstwa Zdrowia i Środowiska Republiki Iraku. Na początku tego roku Polska dostarczyła podobne przesyłki do Bośni i Hercegowiny oraz Macedonii Północnej, w tym płyny odkażające i maski ochronne.

Wsparcie to jest częścią ogólnej pomocy, którą sojusznicy zgodzili się udzielić Irakowi w celu zaradzenia poważnym skutkom pandemii COVID-19. Fundusz Powierniczy NATO ds. Odpowiedzi na Pandemię wspiera dostawy innego sprzętu medycznego, w tym generatora tlenu, który zostanie dostarczony w nadchodzących tygodniach. Fundusz Powierniczy NATO ds. Reagowania na Pandemię utrzymuje zapasy sprzętu medycznego i zaopatrzenia w celu zapewnienia natychmiastowej pomocy Sojusznikom lub partnerom w potrzebie.