Kategorie
News

Pierwsza polska firma zaoferowała pomoc koronawirusową przez europejskiego pożyczkodawcę EBOR

„Gdy Polska radzi sobie z kryzysem koronawirusa i jego długoterminowym oddziaływaniem, niezwykle ważne jest, aby działać teraz, aby zapobiec przyszłym szkodom” – cytował Grzegorz Zieliński, dyrektor regionalny EBOiR, Europa Środkowa i kraje bałtyckie w wiadomościach banku wydanie.
                                        Tomasz Gzell / PAP

Polska grupa farmaceutyczna Pelion będzie pierwszą firmą w kraju otrzymującą pomoc z funduszy na odpowiedź koronawirusa Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju (EBOiR) – poinformował bank w piątek.

Pelionowi zaoferowano pożyczkę w wysokości 110 mln PLN (25 mln EUR) z Pakietu Solidarności banku.

EBOiR powiedział, że pożyczka ma na celu zapewnienie Pelionowi krótkoterminowej płynności przy dużej zmienności rynku podczas pandemii koronawirusa.

Pelion, będący własnością spółki holdingowej Korporacja Inwestycyjna Polskiej Farmacji, jest największym hurtowym i detalicznym dystrybutorem farmaceutyków w Polsce i na Litwie i jako taki ma kluczowe znaczenie dla zapewnienia dostępności farmaceutyków, napisał EBRD na swojej stronie internetowej.

„Pelion planuje wykorzystać finansowanie z EBOiR, aby zbudować bufor płynności, aktywnie reagować na zmieniające się warunki płatności i zwiększać poziom zapasów przed każdą drugą falą Covid-19 jesienią”, napisał bank.

„Gdy Polska radzi sobie z kryzysem koronawirusa i jego długoterminowym oddziaływaniem, niezwykle ważne jest, aby działać teraz, aby zapobiec przyszłym szkodom” – cytował Grzegorz Zieliński, dyrektor regionalny EBOiR, Europa Środkowa i kraje bałtyckie w wiadomościach banku wydanie.

„Nowy instrument, który pozwala nam budować bufor płynności, pomoże nam skupić się na dbaniu o naszych pacjentów i klientów” – powiedział EBRD Jacek Szwajcowski, współzałożyciel i dyrektor generalny Pelion.

EBOiR zaczął inwestować w Polsce w 1991 r. I, według banku, do tej pory przekazał 10,3 mld EUR poprzez 436 projektów wszystkim sektorom polskiej gospodarki.