Kategorie
News

Polska cieszy się najwolniejszym wzrostem bezrobocia w UE – ekspert

Polska nie tylko miała najniższą stopę bezrobocia w UE w lutym, ale także odnotowała najmniejszy wzrost bezrobocia w porównaniu z rokiem poprzednim – powiedział ekspert ekonomiczny w odniesieniu do najnowszych danych Eurostatu.

Urząd statystyczny UE podał we wtorek, że stopa bezrobocia wyrównana sezonowo w Polsce wyniosła 3,1 proc. W lutym 2021 r., Bez zmian w porównaniu z poprzednim miesiącem.

Andrzej Kubisiak, wiceszef Polskiego Instytutu Ekonomicznego, eksperckiej agencji doradczej dla rządu, powiedział PAP, że „Polska ma nie tylko najniższy poziom bezrobocia w UE, ale także najwolniejszy roczny wzrost bezrobocia wśród krajów UE. 0,1 punktu procentowego. ”

Najgorzej wypadły Hiszpania, Estonia i Łotwa, gdzie stopy bezrobocia wzrosły o ponad 2 punkty procentowe w ciągu roku, zauważył Kubisiak.

Za Polską uplasowały się Czechy z zatrudnieniem na poziomie 3,2% i Holandia z 3,6%.

Całkowite bezrobocie w Hiszpanii osiągnęło w lutym 16,1 procent, co jest najgorszym wynikiem w UE. Grecja z 15,8 procentami zajęła drugie miejsce, a Włochy były trzecie z 10,2 procentami.

„Odczyt Eurostatu jest potwierdzeniem trendu bezrobocia w Polsce” – powiedział Kubisiak.

Zdaniem Kubisiaka dobre wyniki Polski wynikają z jej struktury gospodarczej. „W krajach o najwyższym bezrobociu, szczególnie w południowej Europie, udział turystyki w zatrudnieniu i PKB jest wysoki” – powiedział.

W Polsce branża turystyczna i hotelarska zatrudnia stosunkowo niewielką liczbę osób, a największym pracodawcą pozostaje przemysł – powiedział Kubisiak.

Dodatkowo Polska weszła w kryzys koronawirusa z rekordowo niską stopą bezrobocia i dużą liczbą wolnych miejsc pracy.

Jednak powodem do niepokoju jest wzrost bezrobocia wśród młodych ludzi – dodał Kubisiak.