Kategorie
News

Polska Grupa Azoty wycofuje się z działalności poliacetalowej

9 czerwca zarząd Grupy Azoty S.A. podjął decyzję o zaprzestaniu działalności w zakresie POM (poliacetal). Decyzja została podjęta pod wpływem wniosku, że biznes POM nie będzie ekonomicznie opłacalny w dającej się przewidzieć przyszłości.

Decyzja o wyjściu z biznesu POM nie będzie miała wpływu na dalszą działalność segmentu tworzyw sztucznych firmy, w skład którego wchodzi poliamid 6 oraz nowa inwestycja w polipropylen, która zostanie uruchomiona w 2022 roku. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży zewnętrznej produktów POM w 2020 roku wyniosły zaledwie 14,24 mln USD, co stanowi zaledwie 0,5% łącznych przychodów Grupy Azoty. Plan zakłada, że ​​firma zakończy działalność w zakresie polioksymetylenu nie później niż 31 sierpnia 2021 r.

W ramach powiązanego rozwoju Celanese Corp. poinformował, że pozyskał od Grupy Azoty określoną technologię związaną z wytwarzaniem produktów POM. Oczekuje się, że transakcja zostanie sfinalizowana na początku lipca 2021 r. Grupa Azoty wymienia 64 gatunki POM, w tym gatunki wzmocnione włóknami, a także opracowała gatunki kopolimerów o niskiej zawartości lotnych związków organicznych (VOC) do 5 ppm.

Celanese przejmie wszystkie istniejące kontrakty Tarnoformu, aby obsługiwać klientów Azotów. Jednakże, z wyjątkiem niektórych urządzeń przekazanych w związku z przeniesieniem własności intelektualnej, transakcja ta nie obejmuje żadnego z pracowników, aktywów trwałych, zakładów produkcyjnych ani biur sprzedaży Azoty.

„Transakcja ta umożliwi Celanese obsługę klientów Azoty za pomocą aktywów Celanese, co umożliwi firmie Celanese zwiększenie wolumenu, a także dostęp do bazy klientów POM i sprawdzonej technologii POM w Tarnoformie” – powiedział Tom Kelly, starszy wiceprezes ds. inżynierii Materiały, Celanese. „Nasza działalność w zakresie inżynierii materiałów jest kluczowym motorem wzrostu dla Celanese i nadal podejmujemy niezbędne kroki strategiczne, takie jak pozyskiwanie klientów i produktów, aby napędzać ciągły sukces firmy” – podsumował Kelly.

Grupa Azoty jest znaczącym dostawcą nawozów, a działalność ta odpowiada za 48% przychodów. Chemikalia (mocznik, dwutlenek tytanu, alkohole oxo, melamina i plastyfikatory) stanowią 31% przychodów, a tworzywa sztuczne 16% (obecnie poliamid 6, kaprolaktam, poliacetal).

Grupa Azoty zwiększyła w 2017 roku moce produkcyjne poliamidu (PA) 6 do 170 000 ton rocznie. Spółka rozwija również gatunki żywic PA 6 do druku 3D. Firma zapowiedziała, że ​​rozpocznie produkcję PP w 2022 roku w zakładzie o wydajności 400 000 ton rocznie.