Kategorie
News

Polska i Chorwacja prowadzą recykling baterii w UE

Dane Eurostatu pokazują dramatyczny wzrost recyklingu baterii w Polsce, gdzie w 2018 r. Poddano recyklingowi o ponad 500 procent więcej baterii w porównaniu z 2010 r.
Pierre Bamin / Unsplash

Z danych opublikowanych przez Eurostat wynika, że ​​Polska ma drugi najwyższy poziom recyklingu baterii w UE.

Nowo opublikowane dane pokazują dramatyczny wzrost recyklingu baterii w Polsce, w którym w 2018 r. Poddano recyklingowi o ponad 500% więcej baterii w porównaniu z 2010 r.

Polska wraz z Chorwacją doświadczyła największej transformacji w tym obszarze, podczas gdy w niektórych europejskich odpowiednikach, takich jak Szwecja, Finlandia i Austria, w tym samym okresie spadł wskaźnik recyklingu.

W 2010 roku Polska zebrała 1775 ton baterii i akumulatorów przenośnych, ale do 2018 roku wzrosła do 10700 ton, co jest największym wzrostem tonażu spośród wszystkich krajów UE.

Odsetek zebranych baterii w porównaniu do sprzedanych wzrósł z 23 procent w 2011 roku do 81 procent w 2018 roku.

Minister Środowiska Michał Woś zapowiedział na początku tego tygodnia duże podwyższenie kar dla osób przyłapanych na składowaniu odpadów w lasach Polski. Marcin Obara

Polska wraz z Chorwacją doświadczyła największej transformacji w tej dziedzinie, podczas gdy niektóre europejskie odpowiedniki, takie jak Szwecja, Finlandia i Austria, odnotowały spadek wskaźnika recyklingu w tym samym okresie.

Większość sklepów w Polsce sprzedających artykuły elektryczne posiada punkty odbioru, w których klienci mogą bezpłatnie oddać swoje odpady.

Według statystyk UE każdy obywatel wytwarza ponad 15 kg odpadów elektronicznych rocznie, a obecnie tylko około połowa z nich jest zbierana.

Odsetek zebranych baterii w porównaniu do sprzedanych wzrósł z 23% w 2011 r. Do 81% w 2018 r. Eurostat

Na Cyprze iw Estonii zbiera się zaledwie 30 procent ich baterii, a Polska jest tylko jednym z 6 krajów UE, w których wskaźniki zbiórki przekraczają 50 procent.

Minister Środowiska Michał Woś zapowiedział wcześniej w tym tygodniu duże podwyższenie kar dla osób przyłapanych na składowaniu odpadów w lasach Polski.

Nowa kara w wysokości 5000 zł może również wiązać się z usługami społecznymi polegającymi na sprzątaniu nielegalnie wyrzuconych śmieci.