Kategorie
News

Polska odpowiada, gdy Białoruś obchodzi rocznicę inwazji sowieckiej w święto państwowe

Polska zaatakowała Białoruś po tym, jak kraj ustanowił święto „Dnia Jedności Ludu” 17 września – w dniu, w którym Związek Radziecki zaatakował Polskę i Ukrainę podczas I wojny światowej.

Nazistowskie Niemcy i Związek Radziecki podpisały pakt niemiecko-sowiecki 23 sierpnia 1939 r., na mocy którego zgodziły się podzielić Polskę między siebie. Wojska hitlerowskie najechały Polskę 1 września, a ZSRR 17 września.

Decyzja Białorusi pojawia się w warunkach zaostrzonych napięć z sąsiadami i Unią Europejską po brutalnym rozprawieniu się przez reżim Aleksandra Łukaszenki z prodemokratycznymi protestami.

W oświadczeniu polskie MSZ stwierdziło: „Opieranie białoruskiej historii politycznej na spuściźnie paktu Hitler–Stalin jest całkowicie niezrozumiałe.

„Ten gest, zgodny z dążeniami Rosji do reinterpretacji bardzo trudnej historii naszego regionu, poważnie utrudni białoruski dialog i zrozumienie z krajami sąsiednimi, a także wszystkimi innymi krajami europejskimi”.

„Ta data symbolizuje przywrócenie sprawiedliwości historycznej”

Białoruś została ustanowiona jako nowoczesny naród europejski w 1991 roku. Wcześniej była częścią Związku Radzieckiego i częściowo kontrolowaną przez Polskę na początku XX wieku. Przed tysiąclecia znajdowała się w tzw. Rzeczypospolitej Obojga Narodów i średniowiecznym Wielkim Księstwie Litewskim.

Według białoruskich służb prasowych o nowym święcie „data ta symbolizuje przywrócenie sprawiedliwości historycznej i zjednoczenie narodu białoruskiego, który został przymusowo podzielony w 1921 r. zgodnie z traktatem ryskim. To szczególna data w historii narodu białoruskiego”.

Pod koniec maja br. przywódcy UE wszczęli sankcje wobec białoruskich urzędników i zakazali białoruskim liniom lotniczym wstępu do przestrzeni powietrznej i lotnisk. Stało się to po tym, jak lot RyanAir wiozący białoruskiego dziennikarza Ramana Pratasewicza został zmuszony do zmiany trasy z Litwy na Białoruś, gdzie został aresztowany.

Od tego czasu Rosja odmówiła wielu europejskim lotom dostępu do własnej przestrzeni powietrznej, próbując jednocześnie uniknąć Białorusi.

Liderzy opozycji wzywają do międzynarodowej śledztwa w sprawie Łukaszenki, który pozostaje u władzy pomimo powszechnych protestów przeciwko jego reelekcji w zeszłym roku.

Polska wspiera parcie na rzecz demokracji na Białorusi

Polska finansuje Belsat, warszawską stację telewizyjną, która nadaje niezależne wiadomości na Białoruś. Zarówno Polska, jak i Litwa gościły białoruskich aktywistów i studentów przebywających na emigracji.

„Ustanowienie Dnia Jedności Ludowej z okazji włączenia Białorusi do Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich jest gloryfikacją sowieckiego dziedzictwa i próbą odcięcia Białorusi od jej prawdziwych korzeni. Jest to akt, który podważa niezależność i suwerenność Białorusi” – powiedziała Polska.