Kategorie
News

Polska zwraca się do Watykanu o dane na potrzeby śledztw w sprawie wykorzystywania seksualnego nieletnich w …

Polska Państwowa Komisja do Spraw Pedofilii wysłała pismo urzędowe do Watykańskiej Kongregacji Nauki Wiary, żądanie danych o nadużyciach i liczbie postępowań dyscyplinarnych wszczęte w związku z członkowie polskiego duchowieństwa w latach 2002-2020, ponieważ Kościół kraju nie dostarczył żądanych informacji.

Komisja została powołana w 2019 r. i zatwierdzona przez Parlament w 2020 r., której zadaniem jest opiniować zgłoszenia i przypadki znęcania się nad nieletnimi poniżej 15 roku życia, gwarantować karanie sprawców oraz opracowywać środki zapobiegawcze i wychowawcze.

Przewodniczący komisji Błażej Kmieciak wspomniał, że na początku tego roku wszystkie polskie diecezje i biskupi ordynariusze zostali poproszeni o dostarczenie dokumentów dotyczących zakończonych sądowych śledztw kanonicznych, a także administracyjnych. Jednak, tylko sąd biskupi udostępnił swoje akta państwowej komisji.

30 procent przypadków nadużyć osób poniżej 15 lat zainicjowane przez komisję państwową wchodzić w interakcje z członkami duchowieństwa„Kmieciak wspomniał na konferencji.

Ponadto przekonywał, że niektóre działania liderów w tej sprawie były nie tylko niewystarczające, ale także „wprost niesłuszne, błędne i wyrządził krzywdę i cierpienie ocalałym“.

Dyrektor komisji przypomniał, że w 2019 roku Papież Franciszek zlikwidował tzw. tajemnicę papieską oraz że w dekrecie wspomniano, że „urzędy i instytucje państwowe mają pełne prawo do otrzymywania tego typu informacji i nie powinno być przeszkód w ujawnianiu tego typu danych”.

Ze swojej strony Konferencja Episkopatu Polski, w maju poinformował, że nie udzieli dostępu do komisji do dokumentów, jak by podniosła”poważne obawy w zakresie prawa stanowego i kościelnego„i że trzeba było wyjaśnić”, czy zniesienie tajemnicy papieskiej dotyczy także spraw poprzedzających decyzję papieża, oraz określić zakres wiążącej tajemnicy urzędowej. “

Zastrzeżenie: ten artykuł jest generowany z kanału i nie jest edytowany przez nasz zespół.