Kategorie
News

Polska buduje pierwszy zakład recyklingu akumulatorów samochodowych z pomocą UE

Z pomocą Unii Europejskiej Polska stanie się pierwszą w UE placówką do recyklingu zarówno baterii samochodowych, jak i innych odpadów zawierających metale, w odpowiedzi na gwałtowny wzrost liczby pojazdów elektrycznych. Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju (EBOiR) udzieli pożyczki w wysokości do 25 mln euro Elemental Holding, polskiej spółce zajmującej się zbiórką i recyklingiem metali z […]

Kategorie
News

Dzięki finansowaniu z EBOR Polska buduje pierwszy zakład recyklingu akumulatorów samochodowych

FINANSE – Dzięki pożyczce w wysokości do 25 mln euro z Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju (EBOiR) Polska stanie się pierwszą w Unii Europejskiej (UE) placówką do recyklingu zarówno akumulatorów samochodowych, jak i inne odpady zawierające metale w odpowiedzi na szybki rozwój pojazdów elektrycznych. Finansowanie EBOR dla Elemental Holding SA będzie częścią szerszego pakietu pozyskanego […]