Kategorie
News

UE podejmuje działania, aby zmusić Polskę do zapłaty 84 mln euro grzywien naliczonych dotychczas na izbę sądową i kopalnię węgla

Komisja Europejska wezwała Polskę do zapłaty pierwszej transzy grzywien – łącznie 84 mln euro (380 mln zł) – które do tej pory narosła za nieprzestrzeganie orzeczeń Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości (ETS) w sprawie zamknięcia postępowania dyscyplinarnego izba dla sędziów i zawieszenie działalności w kopalni węgla. Rzecznik Komisji Christian Wigand potwierdził dziś doniesienia mediów, że wczoraj skierowano […]

Kategorie
News

Polska zapowiada nowe działania antyinflacyjne | Przyciąganie | ING Myśl

Polska ogłosiła nowe środki przeciwdziałające inflacji, w tym obniżenie podatku od wartości dodanej (VAT) od benzyny i oleju napędowego do 8% oraz podatku VAT na żywność, gaz i nawozy do 0%. Podstawowa stawka podatku VAT w Polsce wynosi 23%, podczas gdy żywność jest zazwyczaj opodatkowana niższą stawką 5%. Premier Mateusz Morawiecki ogłosił we wtorek na […]

Kategorie
News

UE ostrzega Węgry i Polskę, że podejmą działania, jeśli nadal będą łamać demokratyczne standardy

We wtorek władza wykonawcza Unii Europejskiej ostrzegła Węgry i Polskę, że podejmą działania, jeśli nadal będą łamać demokratyczne standardy 27-narodowego bloku, pomimo oznak, że oba kraje nie mają zamiaru zmieniać swoich sposobów postępowania. Węgry i Polska od lat spotykają się z krytyką w UE za zarzuty, że podważają niezależność sądownictwa i mediów oraz inne zasady […]

Kategorie
News

Prawodawcy UE grożą pozwaniem, aby przyspieszyć działania w zakresie praworządności

Opublikowano czwartek, 10 czerwca 2021 | 8:52 Zaktualizowano 7 godzin, 26 minut temu BRUKSELA (AP) — Prawodawcy Unii Europejskiej zagrozili w czwartek pozwaniem władzy wykonawczej bloku w ciągu kilku tygodni, jeśli nie podejmie ona działań przeciwko krajom rzekomo naruszającym standardy demokratyczne, w szczególności Węgrom i Polsce. W rezolucji przyjętej 506 głosami do 150, przy 28 […]

Kategorie
News

Polska: orzeczenie ETPC w sprawie „niezgodnego z prawem” Trybunału Konstytucyjnego musi pobudzić do działania

W odpowiedzi na dzisiejszy wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, w którym stwierdzono, że nieprawidłowości w wyborze sędziów do Trybunału Konstytucyjnego RP uniemożliwiły dostęp do „trybunału ustanowionego ustawą”, dyrektor ds. Instytucji europejskich w Amnesty International, Eve Geddie, powiedziała: „Z zadowoleniem przyjmujemy decyzję Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Jest to mocny sygnał dla polskich władz: ingerowanie w wybór […]

Kategorie
News

Japonia i Polska podpisują plan działania na rzecz wzmocnienia współpracy w dziedzinie bezpieczeństwa

Ministrowie spraw zagranicznych Japonii i Polski podpisali w piątek pięcioletni plan działań na rzecz wzmocnienia bezpieczeństwa i więzi gospodarczych. Plan działania do 2025 roku, namalowany w Warszawie przez ministra spraw zagranicznych Toshimitsu Motegi i jego polskiego odpowiednika Zbigniewa Rau, wzywa oba narody do utrzymywania regularnych kontaktów politycznych na wysokim szczeblu i dążenia do zawarcia dwustronnego […]

Kategorie
News

Działania w sprawie „kryzysu śmieciowego” zażądane po upadku sprawy dotyczącej dumpingu EA Polska

W 2018 roku EA ogłosiła, że ​​repatriacja odpadów, które zostały nielegalnie wywiezione pod pozorem „zielonej listy” materiałów nadających się do recyklingu, będzie kosztować regulator około 700 000 funtów. W tym czasie EA powołała zespół projektowy do zarządzania repatriacją i powiedziała, że ​​jeśli postępowanie zostanie zakończone sukcesem, będzie dążyć do „odzyskania kosztów repatriacji odpadów od osób […]