Kategorie
News

Polska odrzuca sztuczną inteligencję ze względu na płeć

Polska była jedynym krajem w Unii Europejskiej, który sprzeciwił się stanowisku Wspólnoty w sprawie sztucznej inteligencji (AI), ponieważ zawierało sformułowanie „równość płci”. Ostatecznie dokument nie został przyjęty w formie konkluzji Rady, ale na wniosek niemieckiej prezydencji w Radzie UE, przy wsparciu 26 krajów UE, czyli bez wsparcia Polski. Sztuczna inteligencja to ważny obszar dla UE. […]