Kategorie
News

Prawodawcy UE grożą pozwaniem, aby przyspieszyć działania w zakresie praworządności

Opublikowano czwartek, 10 czerwca 2021 | 8:52 Zaktualizowano 7 godzin, 26 minut temu BRUKSELA (AP) — Prawodawcy Unii Europejskiej zagrozili w czwartek pozwaniem władzy wykonawczej bloku w ciągu kilku tygodni, jeśli nie podejmie ona działań przeciwko krajom rzekomo naruszającym standardy demokratyczne, w szczególności Węgrom i Polsce. W rezolucji przyjętej 506 głosami do 150, przy 28 […]

Kategorie
News

The Brief, powered by APPLiA – Przekazywanie paczki praworządności

Jak na tak rzekomo wszechpotężną i apodyktyczną instytucję, Komisja Europejska czasami nie jest w połowie nieśmiała, nawet jeśli chodzi o obronę tego, co ma być jej własnymi podstawowymi wartościami. Jak doskonale zdają sobie sprawę doświadczeni obserwatorzy z Brukseli, Polska i Węgry były objęte procedurami na podstawie art. 7 dotyczącymi domniemanych naruszeń praworządności odpowiednio od 2017 […]

Kategorie
News

UE wolno reaguje na polskie naruszenia praworządności

„Myślę, że Komisja Europejska i TSUE mogły zapomnieć, po co tu są, że mają strzec europejskich traktatów i wartości europejskich” – powiedział Bodnar. „Jeśli przyjmiemy, że praworządność jest wartością europejską … musimy zrobić wszystko, aby zapobiec nieodwracalnym zmianom”. Leszek Szymański / PAP Rzecznik praw człowieka w Polsce skrytykował instytucje UE za ociąganie się w postępowaniu […]

Kategorie
News

Węgry i Polska przeciwstawią się krytykom „instytutem praworządności”

Węgry i Polska planują powołanie własnego „instytutu praworządności”, aby przeciwstawić się krytyce upadku norm demokratycznych w obu krajach, a także wskazać na wady systemów ich krytyków. Dzieje się tak w czasie, gdy wielu w UE chciałoby surowszych kar dla krajów, które łamią standardy praworządności bloku, i toczy się debata, czy powiązać następny siedmioletni budżet z […]