Kategorie
News

Wielkopolska Wschód to pierwszy kraj w Polsce, który przystąpił do sojuszu na rzecz odejścia od węgla

Przedstawiciele władz regionalnych i lokalnych w Wielkopolsce Wschodniej podpisali deklarację przystąpienia do Powering Past Coal Alliance (PPCA) – międzynarodowego sojuszu ponad 120 krajów, samorządów i firm, które rezygnują ze spalania węgla w energetyce. To pierwszy region Polski w sojuszu. Wielkopolska Wschodnia planuje wycofanie spalania węgla do 2030 r. w energetyce i ciepłownictwie. . Jednak w […]

Kategorie
News

Czesi zainicjują rozmowy w sprawie polskiej kopalni węgla z projektem planu

Praga wyśle ​​do Warszawy w przyszłym tygodniu projekt propozycji rozpoczęcia rozmów w sprawie zakończenia awantury o odkrywkową kopalnię węgla w pobliżu granicy z Polską, powiedział czeski wiceminister środowiska. Czesi mieszkający w pobliżu polskiej granicy i organizacje ekologiczne twierdzą, że kopalnia Turów ucierpiała na dostawach wody pitnej i cierpiała z powodu hałasu i kurzu. W lutym […]

Kategorie
News

Polityka krajowa zagraża sprawiedliwemu funduszowi przejściowemu dla regionów zależnych od węgla

Polityka wewnętrzna, biurokratyczne wojny o murawy i dobrze prosperujące regiony oporne na rezygnację z węgla nadal stanowią poważną przeszkodę dla znaczących postępów w opracowywaniu planów sprawiedliwej transformacji, pomimo zaangażowania finansowanych przez Komisję Europejską konsultantów i pilnych terminów. W miarę jak Europa stara się zwiększyć swoje ambicje klimatyczne i przeciwdziałać zmianom klimatycznym, rośnie ryzyko pozostawienia niektórych […]

Kategorie
News

Spór o kopalnię węgla toczy Polskę przeciwko sąsiadom

Ale to nie rozwiąże większego problemu. Gwałtowne wycofanie się z węgla, którego wielu w Polsce obawia, zepchnie kraj na pozycję Niemiec, które są silnie uzależnione od importu gazu ziemnego z Rosji. Premier Polski Mateusz Morawiecki powiedział w tym miesiącu, że rząd nie pozwoli na zamknięcie kopalni Bogatynia, ponieważ „może to zagrozić bezpieczeństwu energetycznemu Polski”. Bardziej […]

Kategorie
News

Polscy pracownicy obawiają się utraty miejsc pracy po decyzji UE o zamknięciu kopalni węgla brunatnego

Politycy w Polsce oraz mieszkańcy południowo-zachodniej części kraju skrytykowali orzeczenie Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości o zamknięciu jednej z największych w kraju kopalni węgla brunatnego. Turów leży na granicy Czech i Niemiec i to czeski rząd podjął kroki prawne w celu zamknięcia kopalni. Premier Polski Mateusz Morawiecki powiedział, że decyzja była nieproporcjonalna i sprzeczna z zasadami UE. […]

Kategorie
News

Kilkanaście drużyn strażackich rozlokowało się w celu podpalenia największej kopalni węgla w Polsce

Trzynaście drużyn strażackich zostało wysłanych w sobotę do Polski, aby stawić czoła pożarowi w największej kopalni węgla brunatnego w kraju. Pożar wybuchł w południe w kopalni Bełchatów, która posiada duże zasoby węgla brunatnego lub brunatnego. Ogromne chmury czarnego dymu pokryły teren, na którym znajduje się również największa w Polsce elektrownia na węgiel brunatny. Rzecznik straży […]

Kategorie
News

Najwyższy sąd REFILE-EU nakazuje Polsce wstrzymanie wydobycia węgla brunatnego w Turowie

Autor: Agnieszka Barteczko, Kate Abnett (Dotyczy dodatkowych subskrybentów) BRUKSELA, 21 maja (Reuters) – Polska musi natychmiast zaprzestać wydobycia węgla brunatnego w kopalni Turów prowadzonej przez PGE – powiedział w piątek najwyższy sąd Unii Europejskiej, wręczył zwycięstwo czeskiemu rządowi, który domagał się nakazu zaprzestania wydobycia. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, że nie podjął jeszcze ostatecznej decyzji […]

Kategorie
News

Czas na plany wycofania węgla zgodne z Paryżem w Europie Środkowej i Wschodniej

Kraje Europy Środkowo-Wschodniej muszą ustalić krajowe daty wycofania węgla najpóźniej do 2030 r., Aby dostosować się do celów klimatycznych porozumienia paryskiego, piszą obrońcy środowiska. Autorzy: Elif Gündüzyeli, CAN Europe; Tomas Jungwirth, Centrum Transportu i Energii, Czechy; Wojciech Szymalski, Instytut na rzecz Ekorozwoju, Polska oraz; Taj Zavodnik, Focus, Słowenia. Podczas gdy debaty o rezygnacji z węgla […]

Kategorie
News

Jak Czechy planują pozbywać się węgla

Sekretarz generalny ONZ Antonio Guterres mówi, że wszystkie kraje OECED muszą wycofać węgiel najpóźniej do 2030 r., Aby dostosować się do porozumienia paryskiego w sprawie zmian klimatu. Celem Unii Europejskiej, uzgodnionym przez przywódców UE w grudniu 2019 r., Jest osiągnięcie zerowej emisji netto do 2050 r. Oznacza to, że Czechy – wraz z Niemcami i […]

Kategorie
News

Bezpieczeństwo energetyczne: główny priorytet Polski w transformacji węgla

Kompleks kopalni i elektrowni Turów jest „strategiczny dla zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego Polski” – mówi PGE, przedsiębiorstwo państwowe w centrum sporu z Czechami o rozszerzenie tam wydobycia. W rzadkim dla kraju UE posunięciu Republika Czeska pozwała Polskę przed Europejskim Trybunałem Sprawiedliwości w lutym za rozszerzenie działalności wydobywczej w odkrywkowej kopalni węgla kamiennego w pobliżu Turowa, polskiej […]

Kategorie
News

Opowieść o trzech krajach: jak Czechy, Niemcy i Polska planują pozbywać się węgla

Niemcy, Polska i Czechy od dziesięcioleci znajdują się w samym sercu tak zwanego „trójkąta węgla brunatnego”, który wytwarza większość energii elektrycznej na kontynencie opartej na węglu. Ale ponieważ zmiany klimatyczne są obecnie najwyższym priorytetem politycznym, priorytetem jest przeniesienie na odnawialne źródła energii. Sekretarz generalny ONZ Antonio Guterres mówi, że wszystkie kraje OECED muszą wycofać węgiel […]

Kategorie
News

Polska finalizuje historyczne porozumienie o wycofaniu węgla do 2049 roku

Polska całkowicie wycofa się z produkcji węgla do 2049 roku. Rząd kraju i związki zawodowe zawarły porozumienie z przemysłem wydobywczym węgla, aby zamknąć wszystkie kopalnie w wyznaczonym terminie. „Historyczne” porozumienie, które zostanie podpisane w przyszłym miesiącu, jest pierwszym tego rodzaju, w ramach którego „wiodący sektor wydobycia węgla zgodził się na ograniczenie swojej obecności” – podał […]

Kategorie
News

Polska zawiera „ historyczne ” porozumienie o wycofaniu węgla do 2049 roku

Polski rząd i związki zawodowe podpisały w środę porozumienie z branżą wydobywczą węgla, dotyczące zaprzestania wydobycia węgla do 2049 roku. Przedstawiciele branży zgodzili się na zamknięcie wszystkich kopalń w wyznaczonym terminie, z odprawami dla pracowników w zagłębiu śląskim. Porozumienie to pierwszy raz, kiedy potężny sektor górniczy zgodził się na ograniczenie swojej obecności. W oświadczeniu ministerstwa […]

Kategorie
News

Polska zmniejszy zużycie węgla z 70% do 11% – mówi prezydent

Prezydent podkreślił aktywną rolę Polski w globalnej polityce klimatycznej i zwrócił uwagę, że Polska przekroczyła wyznaczony w protokole z Kioto 6-procentowy cel redukcji CO2. Jakub Szymczuk / KPRP Polska planuje zmniejszyć swoją zależność od węgla w ciągu najbliższych dwóch dekad, budując „bezemisyjny system energetyczny” – powiedział w piątek na szczycie klimatycznym prezydent Andrzej Duda. Zwracając […]

Kategorie
News

Uzależniony od węgla prezydent Polski obiecuje bezemisyjny system energetyczny do 2040 roku

WARSZAWA, 23 kwietnia (Reuters) – Polska planuje zbudować bezemisyjny system energetyczny w ciągu najbliższych dwóch dekad – powiedział prezydent Andrzej Duda w wystąpieniu do wirtualnego szczytu klimatycznego Białego Domu w piątek. Twierdzenie to najwyraźniej jest sprzeczne ze strategią energetyczną Polski, która zakłada zmniejszenie udziału węgla wysokoemisyjnego w produkcji energii do 2040 roku, ale go nie […]

Kategorie
News

Polska posuwa się naprzód z planem stopniowego zamykania kopalni węgla

Polska planuje stopniowe zamykanie wszystkich kopalni węgla w kraju do 2049 roku. Źródło: Ben Scherjon z Pixabay. Polski plan stopniowego zamykania wszystkich kopalni węgla w kraju do 2049 r. Był krokiem naprzód, ponieważ rząd i lokalne związki zawodowe osiągnęły kompromis. Umowa potencjalnie eliminuje wszelkie nieporozumienia dotyczące programu, podał Reuters. Dzieje się tak po wstępnym porozumieniu […]

Kategorie
News

Polska osiąga porozumienie związkowe w sprawie planu stopniowego zamykania kopalni węgla

WARSZAWA, 22 kwietnia (Reuters) – W czwartek polski rząd osiągnął kompromis ze związkami zawodowymi w sprawie planu stopniowego zamykania kopalń do 2049 roku, co może doprowadzić do zakończenia sporu o projekt. Polska jest jednym z największych w Europie producentów węgla, który jest głównym źródłem emisji gazów cieplarnianych, a około 70% produkcji energii elektrycznej pochodzi z […]

Kategorie
News

Polska nacjonalizuje kopalnie węgla, ponieważ ciśnienie klimatyczne narasta

Polska jest dziewiątym co do wielkości górnikiem na świecie. Około 80 procent jego energii elektrycznej jest wytwarzane z węgla, co stwarza polityczne dylematy w transformacji energetycznej, głównie w zakresie miejsc pracy i rachunków za energię, które odbiłyby się w Australii. Konserwatywny rząd premiera Mateusza Morawieckiego niechętnie popiera ambitne nowe cele UE w zakresie redukcji emisji, […]

Kategorie
News

Czechy zamierzają pozwać Polskę do sądu w związku z rozbudową kopalni węgla

Republika Czeska twierdzi, że pozwie Polskę do sądu, aby zakwestionować planowaną rozbudowę kopalni węgla w pobliżu granicy dwóch udziałów. Minister spraw zagranicznych Tomáš Petříček ogłosił zamiar wniesienia sprawy do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości i zażądał wstrzymania działań w kopalni. Według MSZ odkrywkowa kopalnia węgla brunatnego Turów negatywnie wpływa na środowisko w rejonach Hrádek i Frýdlant, gdzie […]